U titel

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nagels en Co:

 • Er wordt alleen op afspraak gewerkt. Een afspraak die telefonisch, in de salon, per email, per sms of per WhatsApp gemaakt wordt is bindend voor beide partijen. 
 • Behandelingen worden niet uitgevoerd bij personen onder de 18 jaar.
 • Een afspraak wijzigen of annuleren? Geef dit tijdig door. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren is afgezegd ben ik genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen ter compensatie van de gereserveerde tijd. 
 • Bij verhindering moet Nagels en Co dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
 • Vanuit beide partijen vervalt deze verplichting indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat enkel datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 • Bij niet tijdig waarnemen van de afspraak (meer dan 15 minuten te laat) kan de afspraak helaas niet doorgaan op het geplande tijdstip en moet u een nieuwe afspraak maken. In dit geval zal voor de gemiste afspraak 50% van de behandeling in rekening gebracht worden.
 • De betaling moet aan het eind van de behandeling per pin of contant in de salon voldaan worden.
 • Op alle behandelingen geld een garantieperiode van 1 week, deze is enkel geldig als de onderhoudstips goed in acht zijn genomen en er op de juiste manier mee is omgegaan.
 • Als er een scheur is ontstaan in het product / de nagelplaat, of er lucht onder een product zichtbaar is moet je contact opnemen om dit te laten behandelen of het product te laten verwijderen om een bacteriële infectie te voorkomen.
 • Nagels en Co vermeld de prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon en op de website. Prijswijzigingen zullen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum kenbaar worden gemaakt in de salon. De prijzen van alle producten en behandelingen zijn inclusief 21% BTW.
 • In de salon wordt met chemische stoffen gewerkt, om die reden zijn er geen kinderen toegestaan.
 • Als u bekend bent met allergische reacties of gevoeligheid voor producten dient u dit voor de behandeling te melden.
 • Nagels en Co is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat Nagels en Co is uitgegaan van de door de klant verstrekte informatie, of onvolledige informatie over b.v. ziekte, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.